• Centrum Informacyjne #StopJOW
   http://www.sld.waw.pl/2015/06/centrum-informacyjne-stopjow/
 • PARADA RÓWNOŚCI UDZIAŁEM SLD: "MY TEŻ JESTEŚMY RODZINĄ"
   http://www.sld.waw.pl/2015/06/parada-rownosci-udzialem-sld-my-tez-jestesmy-rodzina/
 • Dzień Dziecka - SLD z prezentami wśród bezdomnych
   http://www.sld.waw.pl/2015/06/3216/
 • Magdalena Ogórek w Warszawie
   http://www.sld.waw.pl/2015/03/magdalena-ogorek-w-warszawie/